++++ เดือน มค. - พค. 64 ทำงาน จ.- ส.  เวลา 8.30 - 17.30 น. ++++

ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรุณาติดต่อ 02-140-0779, 085-826-4498 หรือ ส่งอีเมลมาที่ accttaxnews@gmail.com

สมัครสมาชิก
  
เติมเครดิต
  
ลงโฆษณา
  
ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ แอค แทกซ์ นิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ ที่มีผู้ลงโฆษณามากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ
สามารถลงประกาศโฆษณาออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกลงประกาศโฆษณาได้ 3 แบบ ดังนี้
1 ลงประกาศโฆษณาตาม template สำเร็จรูป ลงโฆษณาได้ทีละ 1 กรอบ
2 ลงประกาศโฆษณาด้วยรูปภาพ JPG, JPEG, PNG หรือไฟล์ PDF ลงโฆษณาได้ทีละหลายกรอบพร้อมกัน
3 ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (ปิดงบประจำปี) ลงโฆษณาได้หลายกรอบพร้อมกัน
    โดย download excel และกรอกข้อมูลลงตามที่กำหนดไว้
วิดิโอสาธิตการลงโฆษณา 3 วิธี
หลักในการลงประกาศหนังสือพิมพ์

มติทั่วไป ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน (ต้อง + 8 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
รายละเอียด

มติพิเศษ ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต้อง + 15 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
รายละเอียด
ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ 02-140-0779

คำถามที่พบบ่อย

หนังสือพิมพ์ แอค แทกซ์ นิวส์ มีความน่าเชื่อถือขนาดไหน สามารถลงประกาศได้หรือไม่
หนังสือพิมพ์ แอค แทกซ์ นิวส์ ได้จดแจ้งการพิมพ์อย่างถูกต้อง และได้รับใบอนุญาตเลขที่ สสช 15/2561 ISSN 2586-999X
ทำไมขนาดของหนังสือพิมพ์เป็น A4
เราได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เป็นแผ่น ดังนั้นเป็น A4 จึงใช้ได้ นอกจากนี้จัดทำเป็น A4 เพื่อง่ายต่อการเก็บรักษา
หนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หมายถึงอะไร
หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยหนังสือพิมพ์ แอค แทกซ์ นิวส์เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศดาวน์โหลด ได้ ดังนั้นจึงถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศ
ปัจจุบันยังคงต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมหรือไม่
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 พ.ศ. 2551 ยังคงบังคับให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งถ้าบริษัทไม่ได้ลงประกาศจะมีความผิด เช่นในการชำระบัญชีถ้าไม่มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์จะมีโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท
นโยบายการรักษาความลับ
ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกเว้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการเท่านั้น
นโยบายการคืนเงิน
ลูกค้าที่เติมเครดิตสำหรับลงประกาศหนังสือพิมพ์ไปแล้ว เมื่อใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถขอคืนเงินได้