มติทั่วไป ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน (ต้อง + 8 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

1. เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (สำหรับงบการเงินสิ้นสุดรอบ 31 ธันวาคม 25x0 จะต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ช้าสุดไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 25x1)

2. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

4. แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ

5. การแจ้งการจ่ายเงินปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ

6. การชำระบัญชี

กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมพิจารณางบการเงินและผู้ชำระบัญชี

กรณีที่ 2 ประกาศบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อรายงานการชำระบัญชีและการจัดการทรัพย์สิน

7. เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุม

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
เข้าระบบไม่ได้กรุณากดลืมรหัสผ่าน จะมีอีเมลส่งไปให้ตั้งรหัสผ่านใหม่

เราใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

null To 2024-06-18