บริษัท แอค แทกซ์ นิวส์ จำกัด
(Acct Tax News Co., Ltd.)

 

      บริษัท แอค แทกซ์ นิวส์ จำกัด จัดตั้งเพื่อทำหนังสือพิมพ์ แอค แทกซ์ นิวส์ (เลขที่ใบอนุญาต สสช 15/2561 ISSN 2586-999X) เป็นหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านบัญชี ภาษีอากร และข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 หรือประกาศข้อความตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน, การบังคับจำนอง, การแจ้งให้ชำระหนี้ การเลิกบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตามกฎหมาย


| รับลงประกาศหนังสือพิมพ์ | ประกาศโฆษณาประชุมผู้ถือหุ้น| ราคาถูกที่สุด |
ติดต่อสอบถามโทร 02-140-0779, 085-826-4498
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. E-mail: accttaxnews@gmail.com