วิธีลงโฆษณา

ขั้นตอนใช้งาน

1.  ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกด้วย E-mail
2.  เข้าสู่ระบบจากเมนูด้านบนขวามือ หลังจากนั้นเลือกเติมเครดิต

3.  ชำระเงิน โดยเลือกช่องทางที่ท่านสะดวก หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ระบบจะเติมเครดิตให้ท่านอัตโนมัติ 
4. สามารถลงโฆษณาได้ 3 วิธี 
   4.1 ลงประกาศโฆษณาตาม  template สำเร็จรูป หรือ กรอกข้อมูลเอง ลงโฆษณาได้ทีละ 1 กรอบ
   4.2 ลงประกาศโฆษณาด้วยรูปภาพ  JPG, JPEG, PNG หรือไฟล์ PDF ลงโฆษณาได้ทีละหลายกรอบพร้อมกัน 
   4.3 ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (ปิดงบประจำปี) ลงโฆษณาได้หลายกรอบพร้อมกัน

         โดย download excel และกรอกข้อมูลลงตามที่กำหนดไว้
5. ทุก 24.00 น. ระบบจะรวบรวมโฆษณาที่ผ่านการอนุมัติแล้วเพื่อผลิตเป็นหนังสือพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้ในวันถัดไป